Archiwa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Polski Związek Hodowców Koni zwra­ca się z proś­bą do Hodowców o pil­ne zgła­sza­nie ko­ni pol­ski­ch ras pół­krwi w wie­ku 3 i 4 lat do tre­nin­gu wy­ści­go­we­go w se­zo­nie 2017.

Zgłoszenia na­le­ży prze­sy­łać do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (komunikat na stronie PKWK) do koń­ca stycz­nia.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie PZHK.

 

Zapraszamy Hodowców do zgłaszania klaczy 2-letnich ras zimnokrwistych na Przegląd, który odbędzie się w Ostródzie 11/12 lutego 2017r. podczas Targów Hodowlanych - Zagroda.

Więcej informacji na http://zagrodaexpo.pl/#fair_content

Termin zgłoszeń 31.01.2017r.

Zgłoszenia telefoniczne +48 89 535 95 81
Zgłoszenia e-mail: biuro@konie.olsztyn.pl

Przypominamy o konieczności złożenia wykazów na 2017 rok do 28/02/2017r.

W związku z tym należy skontaktować się z biurem Związku tel. 89 535 95 81 w celu ustalenia szczegółów.

Więcej: http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

Informujemy, że istnieje możliwość zamieszczenia reklamy punktu kopulacyjnego ogiera lub swojej stadniny w Wykazie Ogierów 2017

Zainteresowanych Hodowców - Członków W-MZHK prosimy o przesłanie gotowego projektu (format A5) na nasz adres: biuro@konie.olsztyn.pl.

Termin 15-02-2017 r.

Niech świąteczny czas przepełniony będzie
miłością i ciepłem rodzinnym,
a radość i spokój towarzyszy wszystkim przez cały Nowy 2017 Rok.

Życzymy, aby był to rok szczęśliwy w osobiste doznania,
spełnił zamierzenia zawodowe oraz przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.