Archiwa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Cennik opłat zootechnicznych i identyfikacyjnych od 01/01/2020
w Warmińsko-Mazurskim Związku Hodowców Koni w Olsztynie

Lp. Opłata Cena zł
1 Ocena wartości użytkowej klaczy młodej OKM 25,00
2 Wpis do Księgi Klaczy WKM 25,00
3 Ocena wartości użytkowej klaczy starszej OKS
- klacz bez źrebaka
10,00
5,00
4 Ocena wartości użytkowej ogiera młodego OOM 25,00
5 Wpis do Księgi Ogiera WOM 150,00
6 Ocena wartości użytkowej ogiera starszego OOS 50,00
7 Ocena wartości użytkowej ogiera w polowej wstępnej próbie dzielności (z,hc,kn,kuc) POW 10,00
8 Ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej próbie dzielności (z,hc,kn,kuc) POZ 100,00
9 Ocena wartości użytkowej klaczy w polowej próbie dzielności PK 50,00
10 Ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego
i dwuletniego OŹ
5,00
10,00
11 Przegląd punktu kopulacyjnego 20,00
12 Oznakowanie konia za pomocą elektronicznego nośnika informacji (czip) 71,20
13 Paszport opis słowny i graficzny, oraz elektroniczna identyfikacja koniowatego 79,20
14 Zarejestrowanie konia 41,80
15 Wydanie paszportu 4,00
16 Zmiana posiadacza 17,50
17 Opis słowny i graficzny konia sprowadzonego z zagranicy 80,20
18 Duplikat paszportu 150,00
19 Duplikat dokumentu hodowlanego 100,00
20 Rejestr ogierów, kalendarz 15,00
21 Wpisowe 50,00
22 Składka członkowska* rocznie 50,00
23 Wydanie świadectwa inseminacji 100,00

*nie opłacenie składki przez kolejne 2 lata, powoduje skreślenie z listy członków W-MZHK w Olsztynie

Cennik opłat zootechnicznych i identyfikacyjnych od 01/01/2020
w Warmińsko-Mazurskim Związku Hodowców Koni w Olsztynie

Lp. Opłata Cena zł
1 Ocena wartości użytkowej klaczy młodej OKM 25,00
2 Wpis do Księgi Klaczy WKM 25,00
3 Ocena wartości użytkowej klaczy starszej OKS
- klacz bez źrebaka
10,00
5,00
4 Ocena wartości użytkowej ogiera młodego OOM 25,00
5 Wpis do Księgi Ogiera WOM 150,00
6 Ocena wartości użytkowej ogiera starszego OOS 50,00
7 Ocena wartości użytkowej ogiera w polowej wstępnej próbie dzielności (z,hc,kn,kuc) POW 10,00
8 Ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej próbie dzielności (z,hc,kn,kuc) POZ 100,00
9 Ocena wartości użytkowej klaczy w polowej próbie dzielności PK 50,00
10 Ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego
i dwuletniego OŹ
5,00
10,00
11 Przegląd punktu kopulacyjnego 20,00
12 Oznakowanie konia za pomocą elektronicznego nośnika informacji (czip) 71,20
13 Paszport opis słowny i graficzny, oraz elektroniczna identyfikacja koniowatego 79,20
14 Zarejestrowanie konia 41,80
15 Wydanie paszportu 4,00
16 Zmiana posiadacza 17,50
17 Opis słowny i graficzny konia sprowadzonego z zagranicy 80,20
18 Duplikat paszportu 150,00
19 Duplikat dokumentu hodowlanego 100,00
20 Rejestr ogierów, kalendarz 15,00
21 Wpisowe 50,00
22 Składka członkowska* rocznie 50,00
23 Wydanie świadectwa inseminacji 100,00

*nie opłacenie składki przez kolejne 2 lata, powoduje skreślenie z listy członków W-MZHK w Olsztynie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że badania w Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni  w Poznaniu będą wykonywane tylko  dla prób, dla których zostanie przesłana pełna podpisana dokumentacja. Czyli podpisany przez właściciela konia protokół, oraz odpowiednie zlecenie ( w przypadku protokołu dotacyjnego zlecenie nie jest potrzebne, ponieważ zlecającym badania jest PZHK).

Pracownicy Laboratorium nie mogą wypełniać takich dokumentów na podstawie wpłat, jak również na podstawie telefonicznego czy e-mailowego upoważnienia.

Dotychczas dość często były sytuacje że właściciel/hodowca przesyłał do Laboratorium tylko protokół i potwierdzenie wpłaty (lub informował Laboratorium o tym i księgowość szukała takiej wpłaty) i na tej podstawie wykonywane było takie badanie. Od teraz musi być obowiązkowo zlecenie, zarówno w przypadku standardowego badania, jak również badań ekspresowych, sprowadzenia certyfikatu z zagranicy i innych badaniach realizowanych przez Laboratorium.

W przypadku protokołu "dotacyjnego" zlecenie nie jest potrzebne, ponieważ zlecającym badania jest PZHK (protokół musi być podpisany przez właściciela). Na protokołach "niedotacyjnych" drukowanych z bazy PZHK jest na dole klauzula zlecenia badań - więc w przypadku takich protokołów wystarczy podpis w odpowiednim miejscu (nie jest konieczne zlecenie).

Poniżej znajdują się druki zleceń, które najczęściej są wykorzystywane. Druki te są również dostępne na stronie internetowej Laboratorium, która w najbliższym czasie będzie gruntownie przebudowana. Aktualny adres strony www Laboratorium: http://jay.up.poznan.pl/LABORATORIUM-KONIE/aktualnosci.htm

 

Druki:

  1. Ekspresowe badanie DNA konia
  2. Zlecenie badań DNA konia
  3. Zlecenie EKSPERTYZA
  4. Zlecenie na Duplikat Zaświadczenia

 

Udostępniamy obowiązujące wysokości opłat za wykonywanie przez Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) lub upoważnione Związki (OZHK) czynności związanych z realizacją programów hodowli, identyfikacją koniowatych oraz realizacją programów ochrony zasobów genetycznych.

https://www.pzhk.pl/formalnosci/cennik-oplat/

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Ryszarda Furtaka, zasłużonego hodowcy koni, członka Zarządu Terenowego Koła Hodowców Koni w Giżycku, członka Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie, oraz Prezesa Stulichańskiego Stowarzyszenia Wspierania Sportów Konnych i Wodnych.

Ostatnie pożegnanie śp. Ryszarda Furtaka odbędzie się 24.01.2020r. o godz. 13:00 w Kościele pw Św. Piotra i Pawła w Węgorzewie.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia.

Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 do końca 2021 r.

Między innymi dla hodowców koni:

LP

Nazwa działania/poddziałania/typu operacji

Planowany termin naboru/rozpoczęcia naboru wniosków*

1

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” – budowa płyt obornikowych, szamb, oraz zakup maszyn do nawożenia. Dofinansowanie do 100 tys. zł. (50% kosztów kwalifikowanych, młody rolnik (do 40 lat) 60%)

30.12.2019 r.– 28.01.2020 r. listopad/grudzień 2020 r.** listopad 2021 r.**

2

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – ASF - Premia 60 tys. zł./ na małe gospodarstwo. Można między innymi: zakupić maszyny (również przyczepę do transportu koni), stado podstawowe, założyć plantację, wybudować małą stajnię, wiatę lub magazyn na paszę dla zwierząt. (Nie ma obowiązku ubezpieczenia w KRUS-ie, można być w ZUS-ie)

luty 2020 r.

3

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – obszar nawadnianie w gospodarstwie - Dofinansowanie do 100 tys. zł. (50% kosztów kwalifikowanych, młody rolnik (do 40 lat) 60%)

luty 2020 r.

lipiec 2020 r.

październik 2020 r.

styczeń 2021 r.

4

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar d” – Dofinansowanie do 500 tys. zł. (50 % kosztów kwalifikowanych, młody rolnik (do 40 lat) 60%) na budowę stajni, modernizację, adaptację innego budynku na stajnię, oraz budowę magazynu na paszę dla zwierząt.
Lub 200 tys. zł. (50 % kosztów kwalifikowanych, młody rolnik (do 40 lat) 60%) na zakup maszyn (również przyczepy do transportu koni), oraz 300 tys. zł. . (50 % kosztów kwalifikowanych, młody rolnik (do 40 lat) 60%) na budowę stajni, modernizację, adaptację innego budynku na stajnię, oraz budowę magazynu na paszę dla zwierząt.

marzec 2020 r.

5

 

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - bez ASF
- Premia 60 tys. zł./ na małe gospodarstwo. Można między innymi: zakupić maszyny (również przyczepę do transportu koni), stado podstawowe, założyć plantację, wybudować małą stajnię, wiatę lub magazyn na paszę dla zwierząt. (Nie ma obowiązku ubezpieczenia w KRUS-ie, można być w ZUS-ie)

marzec 2020 r.
luty 2021 r.

 

6

Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników” – 150 tys. zł. (do 40 lat)

maj 2020 r.
luty 2021 r.

7

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

listopad/grudzień 2020 r.**

*Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
**Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru).

 

 

Zapraszamy hodowców do przesyłania reklam swoich ogierów do tegorocznego wydania Rejestru Ogierów Kryjących 2020, który będzie wydany drukiem wiosną 2020r.

Termin nadsyłania reklam: 31/01/2020r.

Opłata za umieszczenie reklamy w formacie A5 w pionie wynosi 50,00 zł , w formacie B6 w poziomie wynosi 25,00 zł.

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy Związku nr 23203000451110000000439780 do 31/01/2020r.

Reklamy (zdjęcie z opisem) w formacie jpg lub pdf należy przesłać na adres e-mail: biuro@konie.olsztyn.pl

Informujemy, że w Wigilię 24/12/2019 oraz w Sylwestra 31/12/2019 biuro Związku będzie czynne w godzinach 7:30-13:00, natomiast w dniu 27 grudnia 2019r. biuro Związku będzie nieczynne.