Archiwa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Szanowni hodowcy, użytkownicy i miłośnicy koni!

Jest mi niezmiernie przykro, że po odwołaniu wszystkich imprez jeździeckich odwołuje się również imprezy hodowlane.
Taki czas, takie decyzje i rozporządzenia.

Chciałbym przypomnieć, że nie pierwszy raz w XXI wieku dotykają nas, ludzkość, epidemie, które mają nas zdziesiątkować, a niektóre z nich szczególnie dotkliwie obchodzą się z gałęzią gospodarki jaką jest rolnictwo:

BSE czyli gąbczasta encefalopatia bydła + choroba Creutzfelda-Jakoba, która dotyka ludzi (177 przypadków zgonów w Wielkiej Brytanii i 51 poza wyspami - w tym 2 zgony w Polsce),

SARS czyli zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej wywoływany przez koronawirusa podobnego do tego z jakim mamy obecnie do czynienia (od 2002 roku 8096 zachorowań na świecie, w tym 744 zgony, w Polsce 0),

Ptasia grypa A/H5N1 i A/H7N1 (od 2003 roku do dziś stwierdzono 861 zachorowań na świecie, w tym 455 zgonów, w Polsce 0),

Świńska grypa A/H1N1 od 2009 roku WHO – Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że ta pandemia jest najszybciej rozprzestrzeniającą się kiedykolwiek pandemią i bezcelowe jest odnotowywanie każdego przypadku choroby!!! Dziś nie wiadomo ile było ofiar! Według Głównego Inspektora Sanitarnego w Polsce w 2010 r. zmarły 182 osoby (przeważnie cierpiące na choroby przewlekłe),

Wirus Ebola czyli gorączka krwotoczna – od 2013 roku odnotowano 28 000 zachorowań na świecie, w tym 11 000 zgonów, w Polsce 0.

I do tego jeszcze dwie przypadłości ściśle zwierzęce:

Wirusowe zapalenie tętnic u koni – które zachwiało w ubiegłym roku kalendarzem jeździeckim i wystawowym.

ASF czyli afrykański pomór świń – „ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia” cytat z oficjalnej strony GIW. W 2019 roku w Polsce ubito prewencyjnie (likwidacja ognisk) 35 357 świń, z czego 20 569 w woj. warmińsko-mazurskim. Dziki natomiast się uodparniają (zaczęły wytwarzać przeciwciała specyficzne przeciw wirusowi ASF) jak wykazały badania laboratoryjne.

Życie nierozerwalnie łączy się ze śmiercią. Polskę zamieszkuje 37 734 000 ludzi. W 2018 roku w naszym kraju zmarło 414 000 osób, tj. średnio 1134 osoby na dzień, w tym 470 na choroby układu krążeniowego, 244 na raka, 8 osób ginie w wypadkach drogowych, a 1,5 osoby na dzień się topi.
Jak podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w okresie od 10.01.2020 do 22.03.2020 1 845 246 zachorowało na grypę, a 47 osób z tego powodu zmarło. Dane NIZP-PZH te, nie tylko, nie odbiegają od „normy” zachorowalności w latach ubiegłych, ale nawet są niższe.

W związku z czym proszę o zachowanie szczególnej ostrożności na wodzie, w ruchu ulicznym i życiu codziennym, przestrzeganie zaleceń i rozporządzeń agend rządowych.

Jednocześnie informuję, że:

 • biuro Związku działa (według komunikatów na stronie Związku i FB - tylko kontakt telefoniczny, e-mail,)
 • obsługa hodowców w terenie: opisy źrebiąt, usługi zootechniczne - będą realizowane od 15.04.2020 r. (jeżeli nie będzie ku temu przeciwskazań rządowych).
 • prosimy o zgłaszanie źrebiąt, klaczy do licencji i młodzieży hodowlanej do przeglądów w formie pisemnej na adres Związku..

 

Dyrektor W-MZHK Adam Domżała

W związku z epidemią coronawirusa i coraz większymi ograniczeniami w funkcjonowaniu wszelkich urzędów i instytucji - aktualnie mamy ogłoszony stan zagrożenia epidemią, a pojawiają się informacje o wprowadzeniu bardziej radykalnych ograniczeń, Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni pracuje, na razie, w trybie "dyżurów".

W związku z powyższym wstrzymane jest przyjmowanie, przez Laboratorium w Poznaniu, prób do badań, ponieważ już w tej chwili są problemy z dostarczaniem przesyłek przez pocztę polską i kurierów.

Prosimy Hodowców aby nie przysyłali próbek do badań do Laboratorium w Poznaniu - do odwołania.

W dniach 9-13 marca odbyły się  zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze w Terenowych Kołach Hodowców Koni.

Zostały wybrane nowe władze.

Jednocześnie  informujemy, że Zarządy kół zostały wybrane na delegatów na Walny Zjazd Wyborczy Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie.

 

Na terenie Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni działają następujące Terenowe Koła Hodowców Koni:

Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski – członków W-MZHKz woj. warmińsko-mazurskiego z następujących powiatów:

 • olsztyński
 • nidzicki
 • szczycieński

Skład Zarządu TKHK w Olsztynie
2020-2024

Prezes: Jarosław Wolak – Dobre Miasto, pow. olsztyński
Wiceprezes: Waldemar Sekściński Olsztyn, pow. olsztyński
Skarbnik: Jerzy Bancewicz – Stare Kawkowo, pow. olsztyński
Sekretarz: Łukasz Janicki – Bukowiec Wlk, pow. nidzicki
Członek zarządu: Mieczysław Aszkiełowicz – Jonkowo, pow. olsztyński

Działalność TKHK w Ostródzie obejmuje swoim zasięgiem wszystkich hodowców koni ras: Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski – członków W-MZHKz woj. warmińsko-mazurskiego z następujących powiatów:

 • ostródzki
 • działdowski
 • nowomiejski
 • iławski

Skład Zarządu TKHK w Ostródzie
2020-2024

Prezes: Andrzej Kornacki – Hartowiec, pow. działdowski
Wiceprezes: Aleksandra Galanek –  Morąg, pow. ostródzki
Skarbnik: Michał Rosa  – Mostkowo, pow. ostródzki
Sekretarz: Łukasz Bojkowski – Tyrowo, pow. ostródzki
Członek zarządu: Janusz Górski – Czerlin, pow. iławski

Działalność TKHK w Elblągu obejmuje swoim zasięgiem wszystkich hodowców koni ras: Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski – członków W-MZHKz woj. warmińsko-mazurskiego z następujących powiatów:

 • elbląski
 • braniewski

Skład Zarządu TKHK w Elblągu

2020-2024

Prezes: Krzysztof Fidor Węgle Żukowo, pow. elbląski
Wiceprezes: Marcin Spicha – Wiśniewo, pow. elbląski
Skarbnik: Dariusz Nowak – Dzierzgonka, pow. elbląski
Sekretarz: Janusz Nowak – Węgle Żukowo, pow. elbląski
Członek zarządu: Alicja Żukowska – Kupin, pow. elbląski

Działalność TKHK w Lidzbarku Warmińskim obejmuje swoim zasięgiem wszystkich hodowców koni ras: Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski – członków W-MZHKz woj. warmińsko-mazurskiego z następujących powiatów:

 • lidzbarski
 • bartoszycki

Skład Zarządu TKHK

w Lidzbarku Warmińskim

2020-2024

Prezes: Henryk Kuhn – Wilczkowo, pow. lidzbarski
Wiceprezes: Dariusz Krysik – Biała Wola, pow. lidzbarski
Skarbnik: Agnieszka Turek – Krosno, pow. lidzbarski
Sekretarz: Piotr Maliszewski – Klutajny, pow. lidzbarski
Członek zarządu: Adam Dwulat – Dwórzno, pow. bartoszycki

Działalność TKHK w Olecku obejmuje swoim zasięgiem wszystkich hodowców koni ras: Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski – członków W-MZHKz woj. warmińsko-mazurskiego z następujących powiatów:

 • olecki
 • ełcki
 • gołdapski

Skład Zarządu TKHK w Olecku

2020-2024

Prezes: Kazimierz Iwaszko – Chełchy, pow. ełcki
Wiceprezes: Tadeusz Suchański – Makosieje, pow. ełcki
Skarbnik: Marek Kamiński – Krzyżewo, pow. ełcki
Sekretarz: Tomasz Karpiński – Kałęczyny, pow. ełcki
Członek zarządu: Wiesław Rydzewski – Dąbrowskie, pow. ełcki

Działalność TKHK w Giżycku obejmuje swoim zasięgiem wszystkich hodowców koni ras: Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski – członków W-MZHKz woj. warmińsko-mazurskiego z następujących powiatów:

 • giżycki
 • piski
 • węgorzewski
 • mrągowski
 • kętrzyński

Skład Zarządu TKHK w Giżycku

2020-2024

Prezes: Jerzy Gawarecki – Wiartel, pow. piski
Wiceprezes: Kazimierz Biaduń – Kąp, pow. gizycki
Skarbnik: Stanisław Procajło  – Stręgiel, pow. węgorzewski
Sekretarz: Krzysztof Wydra – Borowski Las, pow. mrągowski
Członek zarządu: Robert Rataj – Krzywe, pow. mrągowski

Działalność TKHK Ras Szlachetnych obejmuje swoim zasięgiem wszystkich hodowców – członków W-MZHKwoj. warmińsko-mazurskiego posiadających konie ras:

 • Wielkopolskiej
 • Polski Koń Szlachetny Półkrwi
 • Małopolskiej
 • Śląskiej

Skład Zarządu TKHK Ras Szlachetnych

2020-2024

Prezes: Anna Pacek Wyłudy, pow. węgorzewski
Wiceprezes: Jarosław Pacek – Wyłudy, pow. węgorzewski
Skarbnik: Paweł Oman – Górowo-Trząski, pow. nidzicki
Sekretarz: Mirosław Owczarek –Galiny, pow. bartoszycki
Członek zarządu: Dorota Witkowska – Rzeczna, pow. elbląski

Działalność TKHK Ras Małych Kn, Hc, Kuc obejmuje swoim zasięgiem wszystkich hodowców – członków W-MZHKwoj. warmińsko-mazurskiego posiadających konie ras:

 • Konik Polski
 • Hucuł
 • Kuc
 • Koń Mały
 • Osioł

Skład Zarządu TKHK Ras Małych

2020-2024

Prezes: Marta Siemieniuch – Olsztyn, pow. olsztyński
Wiceprezes: Anna Gorczyca – Orzechowo, pow. olsztyński
Skarbnik: Arkadiusz Twarowski, Sajzy, pow. ełcki
Sekretarz: Grzegorz Bejnarowicz – Łebędziewo,  pow. kętrzyński
Członek zarządu: Sławomir Niedbalski – Majdan, pow. piski

W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju i na całym świecie, informujemy, że od poniedziałku 16 marca 2020r. do odwołania, ograniczamy bezpośrednią obsługę Hodowców.

W związku z tym, prosimy o wyłączne kontaktowanie się wszystkich Hodowców z naszym biurem w Olsztynie, w pierwszej kolejności poprzez kontakt telefoniczny: 89 535 95 81, 795 564 846,  następnie internetowy: biuro@konie.olsztyn.pl,

oraz kontakt za pośrednictwem poczty, w celu ustalenia dalszego sposobu załatwienia spraw związkowych.

Za utrudnienia przepraszamy, jednak w obecnej sytuacji takie działania są niezbędne.

Zapraszamy do zakupu Wykazu Ogierów kryjących w 2020 roku na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

Cena 15,00 zł. Możliwa jest również wysyłka pocztą, dodatkowo płatna 5,00 zł.

 

Jest również dostępny w sprzedaży Kalendarz Związkowy 2020/2021 w dwóch wersjach, jak co roku.

W środku zdjęcia z imprez, które odbyły się w ubiegłym roku w naszym województwie.

Cena 20,00 zł. Możliwa jest również wysyłka pocztą, dodatkowo płatna 5,00 zł.

 

 

 

 

Do nabycia kalendarze i wykazy ogierów również w naszym biurze, oraz na zebraniach w TKHK, które odbędą się w dniach: 9-13 marca 2020r.

Przedstawiamy harmonogram wiosennych zebrań z członkami Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie.
Wszyscy członkowie otrzymają stosowne zaproszenia, które wysyłamy pocztą.

 

Harmonogram zebrań z członkami TKHK 2020r.

Lp Miejsce spotkania
Powiat Miejscowość Miejsce Adres Data godzina
1 lidzbarski Lidzbark Warmiński Urząd Gminy ul. Krasickiego 1 9/03/2020 9:00
2 wszystkie Olsztyn Kuce, Kn, Hc W-MZHK ul. Niepodległości 53/55 09/03/2020 12:00
3 olsztyński Olsztyn Rasa PKZ W-MZHK ul. Niepodległości 53/55 10/03/2020 9:00
4 wszystkie Olsztyn Rasy Szlachetne W-MZHK ul. Niepodległości 53/55 10/03/2020 12:30
5 ostródzki Ostróda Centrum Edukacji ZDZ ul. Olsztyńska 17 12/03/2020 9:00
6 elbląski Markusy Urząd Gminy Markusy 12/03/2020 12:30
7 giżycki Wilkasy Hotel Tajty Wilkasy ul. Przemysłowa 17 13/03/2020 9:00
8 olecki Pisanica Były Hotel Pisanica 19-314 Kalinowo Ełk 13/03/2020 12:30

 

Cennik opłat zootechnicznych i identyfikacyjnych od 01/01/2020
w Warmińsko-Mazurskim Związku Hodowców Koni w Olsztynie

Lp. Opłata Cena zł
1 Ocena wartości użytkowej klaczy młodej OKM 25,00
2 Wpis do Księgi Klaczy WKM 25,00
3 Ocena wartości użytkowej klaczy starszej OKS
- klacz bez źrebaka
10,00
5,00
4 Ocena wartości użytkowej ogiera młodego OOM 25,00
5 Wpis do Księgi Ogiera WOM 150,00
6 Ocena wartości użytkowej ogiera starszego OOS 50,00
7 Ocena wartości użytkowej ogiera w polowej wstępnej próbie dzielności (z,hc,kn,kuc) POW 10,00
8 Ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej próbie dzielności (z,hc,kn,kuc) POZ 100,00
9 Ocena wartości użytkowej klaczy w polowej próbie dzielności PK 50,00
10 Ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego
i dwuletniego OŹ
5,00
10,00
11 Przegląd punktu kopulacyjnego 20,00
12 Oznakowanie konia za pomocą elektronicznego nośnika informacji (czip) 71,20
13 Paszport opis słowny i graficzny, oraz elektroniczna identyfikacja koniowatego 79,20
14 Zarejestrowanie konia 41,80
15 Wydanie paszportu 4,00
16 Zmiana posiadacza 17,50
17 Opis słowny i graficzny konia sprowadzonego z zagranicy 80,20
18 Duplikat paszportu 150,00
19 Duplikat dokumentu hodowlanego 100,00
20 Rejestr ogierów, kalendarz 15,00
21 Wpisowe 50,00
22 Składka członkowska* rocznie 50,00
23 Wydanie świadectwa inseminacji 100,00

*nie opłacenie składki przez kolejne 2 lata, powoduje skreślenie z listy członków W-MZHK w Olsztynie