Programy Ochrony Zasobów Genetycznych Koni

Przypominamy!

Hodowcy uczestniczący w Programach Ochrony Zasobów Genetycznych mają obowiązek złożenia wykazów na 2018 rok – TERMIN składania od 01/01/2018 do 28/02/2018r.

W związku z tym należy skontaktować się z biurem Związku tel. 89 535 95 81 w celu ustalenia szczegółów.

Więcej: http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

Aktualne programy:
http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie/programy-ochrony