Archiwa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

admin

Uwaga!

Prosimy zainteresowanych Hodowców o zgłaszanie źrebiąt na Przegląd, który zaplanowany jest na 20 września 2020r. w Żurawcu, gm. Markusy.

Prosimy o zgłaszanie źrebiąt ur. 2020r. rasy PKZ oraz rasy Arden Polski, spełniające warunki rodowodowe do wpisu do księgi głównej, do Prezesa TKHK w Elblągu - Pana Krzysztofa Fidora, lub do biura Związku poprzez e-mail: biuro@konie.olsztyn.pl lub telefonicznie 89 535 95 81.

Termin zgłoszeń do 13 września 2020r.

Przypominamy Hodowcom o zgłaszaniu klaczy sztumskich i sokólskich na przegląd kwalifikacyjny do programu ochrony zasobów genetycznych.

Termin zgłoszeń - 11.09.2020r.

Przeglądy planowane są na drugą połowę października 2020 roku na terenie naszego województwa.

Przeglądom muszą być poddane klacze, które będą zgłaszane do programu w 2021r. Dotyczy to wszystkich klaczy, które mają wejść do programu po raz pierwszy w 2021 roku, niezależnie od tego czy posiadają licencje czy też nie. Minimalny wiek klaczy to 24 miesiące.

http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wziął udział w inauguracyjnym posiedzeniu, powołanej przy Polskim Klubie Wyścigów Konnych, Narodowej Rady do spraw Hodowli Koni. W skład Rady weszli przedstawiciele hodowców prywatnych, stadnin państwowych oraz szeroko rozumianej branży „przemysłu końskiego”.

 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/narodowa-rada-ds-hodowli-koni

 

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że z dniem 10 sierpnia wchodzą w życie zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmiany w programach hodowli dotyczące:

 • rozszerzenia wykazu stacji produkcji i dystrybucji nasienia upoważnionych do wydawania świadectw
 • zootechnicznych (SO Łąck, SK Janów Podlaski, Stacja Verso La Natura w Warniku),
 • regulaminu prób antydopingowych,
 • polowej próby zaprzęgowej ogierów ras szlachetnych, w tym śląskiej,
 • doprecyzowania rodowodowych warunków wpisu do księgi rasy arden polski.

Dodatkowo w programach hodowli koni ras szlachetnych (m, wlkp, sp) wprowadzono następujące zmiany:

 • możliwość odstąpienia od badania na pochodzenie w przypadku ogierów ras zagranicznych, w wieku 10 lat i starszych, jeżeli nie ma możliwości potwierdzenia pochodzenia po obojgu rodzicach
 • modyfikacja zasad liczenia wyników końcowych stacjonarnej i polowej próby wierzchowej ogierów, tak by były one porównywalne,
 • weryfikacja minimalnych wymagań wpisu do ksiąg ogierów na podstawie MPMK oraz zrównanie progów selekcyjnych dla ogierów hodowli polskiej i zagranicznej,
 • rezygnacja z konieczności startu w MPMK ogierów po próbie wierzchowej lub zaprzęgowej w celu przedłużenia prawa do użytkowania w rozrodzie po ukończeniu 7 roku życia,
 • możliwość stosowania skali co 0,1 pkt., a nie co 0,5 pkt. jak dotychczas, w przypadku oceny źrebiąt na zorganizowanych przeglądach.
 • w przypadku koni małopolskich zniesienie zapisu o możliwości przystępowania tylko do jednej próby użytkowości w danym roku.

https://www.pzhk.pl/2020/08/zmiany-w-programach-hodowli-2/?fbclid=IwAR3JhQEklmQ_M65Dr5c41n06p0bOVqrmc8iqzCXbRtmqWFUepX7m4sB9dp8

Uwaga!

Prosimy zainteresowanych Hodowców o zgłaszanie źrebiąt na Przegląd, który zaplanowany jest  na 6 września 2020r. w Olsztynie na terenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, podczas XXVI Jesiennych Targów Rolniczych.

Prosimy o zgłaszanie źrebiąt ur. 2020r. rasy PKZ oraz rasy Arden Polski, spełniające warunki rodowodowe do wpisu do księgi głównej,  poprzez e-mail: biuro@konie.olsztyn.pl lub telefonicznie 89 535 95 81.

 

W dniu 15 lipca 2020 roku odbył się w Olsztynie Walny Zjazd Sprawozdawczo –Wyborczy Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie.

Podczas Zjazdu wybrano nowe władze na kolejną kadencję 2020-2024.

Serdecznie Gratulujemy!

 

Skład Zarządu W-MZHK w Olsztynie 2020-2024

 • Prezes: Henryk Kuhn – Wilczkowo, pow. lidzbarski
 • Wiceprezes: Jerzy Gawarecki – Wiartel, pow. piski
 • Skarbnik: Andrzej Kornacki – Hartowiec, pow. działdowski
 • Sekretarz: Anna Pacek – Wyłudy , pow. węgorzewski
 • Członek zarządu: Kazimierz Iwaszko – Chełchy, pow. ełcki
 • Z-ca Członka Zarządu: Krzysztof Wydra – Borowski Las, pow. mrągowski
 • Z-ca Członka Zarządu: Dariusz Krysik – Wilczkowo, pow. lidzbarski
   

Skład Komisji Rewizyjnej 2020-2024

 • Przewodniczący: Jarosław Wolak – Dobre Miasto pow. olsztyński
 • Z-ca Przewodniczącego: Mieczysław Aszkiełowicz – Jonkowo pow. olsztyńki
 • Członek Komisji: Anna Gorczyca – Orzechowo pow. olsztyński
 • Z-ca Członka Kom.Rew. Łukasz Bojkowski – Tyrowo pow. ostródzki
 • Z-ca Członka Kom.Rew. Łukasz Janicki – Bukowiec Wlk, pow.nidzicki
   

Skład Sądu Koleżeńskiego 2020-2024

 • Przewodniczący: Jerzy Bancewicz – Stare Kawkowo, pow. olsztyński
 • Z-ca Przewodniczącego: Jarosław Pacek – Wyłudy , pow. węgorzewski
 • Członek Sądu Koleżeńskiego: Michał Rosa – Mostkowo, pow. ostródzki
 • Z-ca Członka: Piotr Maliszewski – Klutajny, pow.lidzbarski
 • Z-ca Członka: Marcin Spicha – Wiśniewo, pow. elbląski

 

Wszystkich hodowców i właścicieli koni ras szlachetnych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII Otwartym Warmińsko-Mazurskim Czempionacie Źrebiąt Koni Ras Szlachetnych, który odbędzie się 12września 2020r. w Stadninie Koni w Rzecznej.

Podczas czempionatu odbędzie się premiowanie źrebiąt Z Funduszu Premii Hodowlanej PZHK.

 • Zgłoszenia należy kierować drogą mailową na adres: hodowla@rzeczna.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 września 2020r.

Zapraszamy !!!


Do pobrania:

Informujemy, że 15 lipca 2020r. odbędzie się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie.

W związku z tym, biuro w tym dniu nie będzie przyjmować hodowców.

Za utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT

O OBOWIĄZKU REJESTRACJI DOKUMENTÓW WYDANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY UE.

 

Szanowni Państwo,

Polski Zwiazek Hodowców Koni  przypomina, że wszystkie koniowate dla których dokumenty wydał podmiot w innym państwie członkowskim UE znajdujące się na terenie Polski powinny zostać zgłoszone przez właścicieli  do Centralnej Bazy Danych Koniowatych prowadzonej przez PZHK.

Wynika to z art.27 pkt. 2 rozporządzenia  Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 roku który mówi:

Niezależnie od instytucji wydającej, która wydała dokument identyfikacyjny zgodnie z art. 9 ust. 1, art. 14, art. 29 lub art. 32, posiadacz zwierzęcia z rodziny koniowatych zapewnia złożenie dokumentu identyfikacyjnego w instytucji wydającej, o której mowa w art. 5 ust. 1, odpowiedniej dla kategorii zwierzęcia z rodziny koniowatych w państwie członkowskim, w którym położone jest gospodarstwo, w którym znajduje się zwierzę z rodziny koniowatych, w celu przekazania danych identyfikacyjnych, o których mowa w art. 38 ust. 1, w ciągu 30 dni od:

 1. a) wydania dokumentu identyfikacyjnego zgodnie z art. 9 ust. 1 przez instytucję wydającą poza państwem członkowskim, w którym położone jest gospodarstwo;
 2. b) wprowadzenia zwierzęcia z rodziny koniowatych do państwa członkowskiego, w którym położone jest gospodarstwo, z innego państwa członkowskiego, z wyjątkiem:

(i) koniowatych uczestniczących w konkursach, wyścigach, pokazach, treningach i zrywce przez okres nie dłuższy niż 90 dni;

(ii) ogierów utrzymywanych w danym państwie członkowskim w sezonie rozpłodowym;

(iii) klaczy utrzymywanych w danym państwie członkowskim do celów hodowlanych przez okres nieprzekraczający 90 dni; 3.3.2015 L 59/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL

(iv) koniowatych przebywających w obiekcie weterynaryjnym z przyczyn medycznych;

(v) koniowatych przeznaczonych do uboju w ciągu 10 dni od ich wprowadzenia.

 

Aby zarejestrować konia z dokumentem wydanym przez obcy podmiot należy zgłosić się do OZHK/WZHK https://www.pzhk.pl/sprawy-zwiazkowe/ozhk/ na swoim terenie z dokumentem identyfikacyjnym konia i wypełnionym wnioskiem https://www.pzhk.pl/wp-content/uploads/wozk-zagr.pdf

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju informujemy, że zostają odwołane następujące wystawy:

 1. Wystawa Koni Hodowlanych ras zimnokrwistych w Janowie - planowana na 5 lipca 2020r.
 2. Wystawa Koni Hodowlanych ras zimnokrwistych w Stulichach - planowana na 12 lipca 2020r.

 

Przypominamy, że już wcześniej zostały odwołane Ogólnopolskie Czempionaty młodzieżowe oraz Krajowy Czempionat ogierów starszych, które miały się odbyć w dniach 18-19 lipca 2020r. w Kętrzynie.