Archiwa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

admin

Wszystkich zainteresowanych Hodowców i Właścicieli koni ras szlachetnych informujemy, że na 6 listopada 2020r. w Stadninie Koni w Galinach zaplanowana jest Polowa Wierzchowa Próba Dzielności Klaczy Ras Szlachetnych.

 

Klacze należy zgłaszać do 31/10/2020r. w formie pisemnej na adres e-mail: biuro@konie.olsztyn.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Próby w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych klaczy, lub rozwój pandemii w kraju.

 

Uwaga!
Informujemy, że w związku z organizacją Wystawy -Sprzedaży Ogierów w Kętrzynie, w piątek 9 października 2020r. biuro Związku będzie nieczynne.

 

Przedstawiamy listę ogierów z terenu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni, które będą prezentowane podczas tegorocznej Aukcji w Kętrzynie w piątek 9 października 2020r.

Uwaga!

Prosimy zainteresowanych Hodowców o zgłaszanie klaczy rocznych i dwuletnich na Przegląd, który zaplanowany jest na 25 października 2020r. w Smolajnach, gm. Dobre Miasto.

Prosimy o zgłaszanie klaczy urodzonych w 2018r. oraz 2019r. ras zimnokrwistych, spełniające warunki rodowodowe do wpisu do księgi głównej, do biura Związku poprzez e-mail: biuro@konie.olsztyn.pl lub telefonicznie 89 535 95 81.

Termin zgłoszeń do 18 października 2020r.

 

Przypominamy, że w 2020 roku Zaświadczenia, wydawane do ARiMR, przez Związek są bezpłatne.

Druk wniosku o wydanie zaświadczenia znajduje się na naszej stronie w zakładce Formalności – Druki/Dokumenty – Wniosek do ARiMR.
Wniosek należy przesłać pocztą, pocztą elektroniczną lub osobiście – po uprzednim uzgodnieniu.

Od 1 października 2020r. będą wydawane zaświadczenia do ekologii – na wniosek Hodowcy.

 

Druk do pobrania:

http://blog.konie.olsztyn.pl/formalnosci/drukidokumenty/

 

Uwaga!

Prosimy zainteresowanych Hodowców o zgłaszanie źrebiąt na Przegląd, który zaplanowany jest na 20 września 2020r. w Żurawcu, gm. Markusy.

Prosimy o zgłaszanie źrebiąt ur. 2020r. rasy PKZ oraz rasy Arden Polski, spełniające warunki rodowodowe do wpisu do księgi głównej, do Prezesa TKHK w Elblągu - Pana Krzysztofa Fidora, lub do biura Związku poprzez e-mail: biuro@konie.olsztyn.pl lub telefonicznie 89 535 95 81.

Termin zgłoszeń do 13 września 2020r.

Przypominamy Hodowcom o zgłaszaniu klaczy sztumskich i sokólskich na przegląd kwalifikacyjny do programu ochrony zasobów genetycznych.

Termin zgłoszeń - 11.09.2020r.

Przeglądy planowane są na drugą połowę października 2020 roku na terenie naszego województwa.

Przeglądom muszą być poddane klacze, które będą zgłaszane do programu w 2021r. Dotyczy to wszystkich klaczy, które mają wejść do programu po raz pierwszy w 2021 roku, niezależnie od tego czy posiadają licencje czy też nie. Minimalny wiek klaczy to 24 miesiące.

http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wziął udział w inauguracyjnym posiedzeniu, powołanej przy Polskim Klubie Wyścigów Konnych, Narodowej Rady do spraw Hodowli Koni. W skład Rady weszli przedstawiciele hodowców prywatnych, stadnin państwowych oraz szeroko rozumianej branży „przemysłu końskiego”.

 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/narodowa-rada-ds-hodowli-koni

 

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że z dniem 10 sierpnia wchodzą w życie zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmiany w programach hodowli dotyczące:

 • rozszerzenia wykazu stacji produkcji i dystrybucji nasienia upoważnionych do wydawania świadectw
 • zootechnicznych (SO Łąck, SK Janów Podlaski, Stacja Verso La Natura w Warniku),
 • regulaminu prób antydopingowych,
 • polowej próby zaprzęgowej ogierów ras szlachetnych, w tym śląskiej,
 • doprecyzowania rodowodowych warunków wpisu do księgi rasy arden polski.

Dodatkowo w programach hodowli koni ras szlachetnych (m, wlkp, sp) wprowadzono następujące zmiany:

 • możliwość odstąpienia od badania na pochodzenie w przypadku ogierów ras zagranicznych, w wieku 10 lat i starszych, jeżeli nie ma możliwości potwierdzenia pochodzenia po obojgu rodzicach
 • modyfikacja zasad liczenia wyników końcowych stacjonarnej i polowej próby wierzchowej ogierów, tak by były one porównywalne,
 • weryfikacja minimalnych wymagań wpisu do ksiąg ogierów na podstawie MPMK oraz zrównanie progów selekcyjnych dla ogierów hodowli polskiej i zagranicznej,
 • rezygnacja z konieczności startu w MPMK ogierów po próbie wierzchowej lub zaprzęgowej w celu przedłużenia prawa do użytkowania w rozrodzie po ukończeniu 7 roku życia,
 • możliwość stosowania skali co 0,1 pkt., a nie co 0,5 pkt. jak dotychczas, w przypadku oceny źrebiąt na zorganizowanych przeglądach.
 • w przypadku koni małopolskich zniesienie zapisu o możliwości przystępowania tylko do jednej próby użytkowości w danym roku.

https://www.pzhk.pl/2020/08/zmiany-w-programach-hodowli-2/?fbclid=IwAR3JhQEklmQ_M65Dr5c41n06p0bOVqrmc8iqzCXbRtmqWFUepX7m4sB9dp8

Uwaga!

Prosimy zainteresowanych Hodowców o zgłaszanie źrebiąt na Przegląd, który zaplanowany jest  na 6 września 2020r. w Olsztynie na terenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, podczas XXVI Jesiennych Targów Rolniczych.

Prosimy o zgłaszanie źrebiąt ur. 2020r. rasy PKZ oraz rasy Arden Polski, spełniające warunki rodowodowe do wpisu do księgi głównej,  poprzez e-mail: biuro@konie.olsztyn.pl lub telefonicznie 89 535 95 81.