Archiwa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Uwaga!! Poniżej znaj­dują się ostat­nie wer­sje pro­gra­mów oopublikowane na stronie PZHK, wydane drukiem:
  1. Konie rasy wielkopolskiej
  2. Konie rasy małopolskiej
  3. Konie rasy pol­ski koń szla­chetny półkrwi
  4. Konie rasy ślą­skiej, wer­sja obo­wią­zu­jąca od 01.05.2014 r.
  5. Konie rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, wer­sja obo­wią­zu­jąca od 01.01.2015 r.
  6. Konie rasy arden polski
  7. Konie rasy hucul­skiej, wer­sja obo­wią­zu­jąca od 01.05.2014 r.
  8. Konie rasy konik pol­ski, wer­sja obo­wią­zu­jąca od 01.01.2013 r.
  9. Kuce i konie małe - rejestr (wraz z nanie­sio­nymi zmia­nami obo­wią­zu­ją­cymi od 01.03.2014 r.)
  10. Polska Księga Stadna Kuców

Informacje

Sprawozdania z dzia­łal­no­ści Komisji Ksiąg Stadnych

Zmiany w pro­gra­mach hodowli

Ras: mało­pol­skiej (m), wiel­ko­pol­skiej (wlkp) i pol­ski koń szla­chetny pół­krwi (sp)

Rasy ślą­skiej (śl.)

Rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty (pkz)

Ras: hucul­skiej (hc) i konik pol­ski (kn)