Archiwa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

W załączonym pliku znajduje się zatwierdzony regulamin Funduszu hodowlanego PZHK obowiązującego w roku 2019.

 

Do pobrania:

Zapraszamy hodowców na Pokaz Ogierów Kryjących, który odbędzie się podczas Wiosennych Targów Ogrodniczych w dniu 27 kwietnia 2019r.

Informujemy, że w  dniach 27-28 kwietnia 2019 r. na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przy ulicy Jagiellońskiej 91 w Olsztynie odbędzie się XI edycja Wiosennych Targów Ogrodniczych „Pamiętajcie o ogrodach”.
Wiosenne Targi są symbolem otwarcia nowego sezonu w sadzie i ogrodzie. Podczas dwóch dni zaprezentowany zostanie szeroki asortyment krzewów ozdobnych i owocowych, kwiatów rabatowych i balkonowych, rozsad warzyw i ziół. Swoją ofertę pokażą producenci i dystrybutorzy maszyn i urządzeń do prac ogrodowych, wyposażenia i aranżacji ogrodów, produktów i rozwiązań z zakresu energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Targi są również doskonałą okazją do kultywowania tradycji regionu, stąd nie zabraknie stoisk z tradycyjną żywnością oraz wyrobami rękodzielniczymi twórców ludowych. Dla najmłodszych zwiedzających atrakcją jest  wioska dziecięca jak również pokaz zwierząt futerkowych, drobiu ozdobnego, gołębi rasowych, oraz pokaz ogierów kryjących w 2019 na terenie województwa.

Do pobrania:

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z czynnymi rodami koni zimnokrwistych na terenie W-MZHK w Olsztynie

KOMUNIKAT

dotyczący świadectw zootechnicznych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt z dnia 8 czerwca 2016 r. świadectwa zootechniczne powinny towarzyszyć zwierzętom hodowlanym lub ich materiałowi biologicznemu wykorzystywanemu do rozrodu, w przypadku gdy są one przedmiotem handlu lub są wprowadzane na terytorium Unii z myślą o wpisaniu tych zwierząt lub potomstwa pochodzącego z ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu do innych ksiąg hodowlanych lub o zarejestrowaniu w innych rejestrach hodowlanych. Ze świadectw zootechnicznych hodowca powinien móc uzyskać informacje o jakości genetycznej i rodowodzie nabytego zwierzęcia.”.

W związku z otrzymanymi informacjami o trudnościach z uzyskaniem takich świadectw, obecnie oczekujemy na odpowiedź kilku europejskich związków hodowlanych w kwestii stosowanych procedur wydawania świadectw zootechnicznych, a do czasu otrzymania odpowiedzi honorujemy dane zawarte w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym sprowadzanego konia (paszport konia). Jeżeli informacje zawarte w paszporcie konia będą niewystarczające w myśl ww. przepisów dotyczących świadectw zootechnicznych , PZHK będzie wnioskował do związku hodowlanego, który wystawił paszport konia o uzupełnienie tych danych, co może wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat przez właściciela konia wnioskującego o jego wpis do księgi stadnej.

UWAGA! W przypadku rejestracji nasienia ogierów hodowlanych, przedstawienie świadectwa zootechnicznego jest konieczne. Świadectwo zootechniczne nasienia zawiera m.in. informacje dotyczące zwierzęcia hodowlanego, od którego pozyskano nasienie, jak również informacje umożliwiające identyfikację nasienia, liczbę dawek nasienia, które mają zostać wysłane, miejsce i datę jego pozyskania, nazwę, adres i numer zatwierdzenia centrum pozyskiwania lub przechowywania nasienia, imię i nazwisko (nazwę) oraz adres odbiorcy. Wzór świadectwa zootechnicznego na potrzeby handlu nasieniem zwierząt hodowlanych czystorasowych zamieszczony jest w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu. Brak świadectwa zootechnicznego dla nasienia spowoduje odmowę jego rejestracji, a w przypadku zastosowania zabiegu sztucznej inseminacji urodzone źrebię może być uznane za hodowlane jedynie po potwierdzeniu pochodzenia po wskazanej parze rodzicielskiej badaniem markerów genetycznych DNA, na podstawie Uchwały Nr 7/2019 Prezydium Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykonywanie czynności związanych z realizacją programów hodowli (odnośnik do cennika na www.pzhk.pl).

Informujemy, że w kwestii stosowania druku świadectwa zootechnicznego dla rejestrowanego nasienia skierowaliśmy wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zastosowanie odstępstwa od wymogów dotyczących wydawania, treści i formatu świadectw zootechnicznych dla handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu, na podstawie art. 31 wspomnianego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012.

Zapraszamy do zakupu aktualnego Wykazu Ogierów wpisanych do ksiąg w woj. warmińsko-mazurskim. W wykazie znajduje się również wykaz imprez, które odbędą się na naszym terenie w 2019 roku.

Cena 1 szt 15,00 zł do nabycia w biurze Związku, oraz na zebraniach, które odbędą się w Terenowych Kołach Hodowców Koni.

 

Zapraszamy do zakupu kalendarzy związkowych 2019/2020 (marzec 2019/luty 2020), w których zamieszczone zostały daty imprez, które odbędą się na naszym terenie.
Kalendarze dostępne w dwóch wersjach: dla miłośników koni szlachetnych i miłośników koni cięższych :-)  

Cena 1 szt 15,00 zł, do nabycia w biurze Związku, oraz na zebraniach, które odbędą się w TKHK.

Serdecznie zapraszamy hodowców zrzeszonych w Terenowym Kole Hodowców Koni Ras Szlachetnych na doroczne zebranie, które odbędzie się w Stadninie Koni w Galinach 21 marca 2019 roku o godz.10:00. 

Podczas zebrania przeprowadzone zostanie szkolenie z przygotowania koni do wystaw i prób dzielności i ich prezentacji (część teoretyczna i praktyczna).

Z uwagi na zabezpieczenie odpowiedniej wielkości sali i przewidywany obiad prosimy o potwierdzenie przybycia zainteresowanych hodowców do  18.03.2019r. tel. 89 535 95 81, lub e-mail: biuro@konie.olsztyn.pl

Dla członków z opłaconą bieżącą składką członkowską przewidziany jest obiad na koszt W-MZHK. Pozostałe osoby biorące udział w szkoleniu (członkowie rodzin, pracownicy, osoby niezrzeszone) będą mogły zamówić obiad na miejscu.

 

 

Lp Miejsce spotkania
Powiat Miejscowość Miejsce Adres Data Godzina
1 wszystkie Olsztyn
Rasy
Szlachetne
Stadnina Koni GALINY Galiny
11-214 Galiny
21.03.2019 10:00
2 olsztyński Olsztyn
Rasa PKZ
W-MZHK ul. Niepodległości 53/55 22.03.2016 9:00
3 wszystkie Olsztyn
Kuce, Kn, Hc
W-MZHK ul. Niepodległości 53/55 22.03.2019 12:00
4 giżycki Wilkasy Hotel
Tajty
Wilkasy
ul. Przemysłowa 17
26.03.2019 9:00
5 olecki Pisanica Były
Hotel
Pisanica
19-314 Kalinowo
Ełk
26.03.2019 12:30
6 lidzbarski Lidzbark Warmiński Urząd Gminy ul. Krasickiego 1 27.03.2019 10:00
7 ostródzki Ostróda Centrum Edukacji ZDZ ul. Olsztyńska 17 Ostróda 29.03.2019 9:00
8 Elbląski Markusy Urząd Gminy Markusy 29.03.2019 12:30

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zbliża się kwietniowa kwalifikacja ogierów huculskich.

 

Więcej: załącznik

 

Prosimy o zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r.