Archiwa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Zarząd W-MZHK w Olsztynie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2018., Główny Specjalista Adam Domżała objął stanowisko Dyrektora W-MZHK w Olsztynie.

Dyrektor Adam Domżała urzęduje w Biurze W-MZHK w Olsztynie w poniedziałki w godz. 10:00-14:00, w pozostałych dniach w terenie - kontakt 664 960 953.

Przedstawiamy Harmonogram Zebrań z członkami Terenowych Kół Hodowców Koni, które odbędą się w dniach: 19.02-01.03.2018r.

Harmonogram zebrań z członkami TKHK

2018

Lp

Miejsce spotkania

Powiat

Miejscowość

Miejsce

Adres

Data

godzina

1

lidzbarski

Olsztyn

W-MZHK

Olsztyn

ul. Niepodległości 53/55

19/02/2018

10:00

2

olsztyński

Olsztyn

Rasa PKZ

W-MZHK

Olsztyn

ul. Niepodległości 53/55

19/02/2018

10:00

3

ostródzki

Ostróda

ODR

Ostróda, ul. Składowa 2 (budynek GS)

22/02/2018

9:00

4

elbląski

Markusy

Urząd Gminy

Markusy

22/02/2018

13:00

5

giżycki

Wilkasy

Hotel Tajty

Wilkasy

Ul. Przemysłowa 17

26/02/2018

9:00

6

olecki

Olecko

Starostwo Powiatowe

Olecko

Ul. Kolejowa 32,

26/02/2018

13:00

7

wszystkie

Olsztyn

Rasy

Szlachetne

W-MZHK

Olsztyn

ul. Niepodległości 53/55

01/03/2018

10:00

8

wszystkie

Olsztyn

Kuce, Kn, Hc

W-MZHK

Olsztyn

ul. Niepodległości 53/55

01/03/2018

11:00

Podczas zebrań przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu rozrodu koni i profilaktyki z tym związanej, które poprowadzi prof.dr hab. Andrzej Raś.

Szkolenia zostaną sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego.

Do Hodowców – członków W-MZHK będą wysłane Zaproszenia.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Informujemy, że 20 lutego 2018 r. w Stadninie Koni Nowe Jankowice o godz. 11.30 odbędzie się V Walny Zjazd Delegatów Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych.

Od godz. 10.30 rozpocznie się w Stadninie sprzedaż klaczy elitarnych.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

19 lutego 2018 roku rusza nabór na "Modernizację gospodarstw rolnych"!

Od 19 lutego do 20 marca 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d", związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 - 2020.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w tym typie operacji. Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę płatności ostatecznej, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Pieniądze można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem - maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je będzie również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek należy złożyć w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw, za wyjątkiem sytuacji, w których realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat wówczas wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Źródło: ARiMR

 

Przypominamy!

Hodowcy uczestniczący w Programach Ochrony Zasobów Genetycznych mają obowiązek złożenia wykazów na 2018 rok - TERMIN składania od 01/01/2018 do 28/02/2018r.

W związku z tym należy skontaktować się z biurem Związku tel. 89 535 95 81 w celu ustalenia szczegółów.

Więcej: http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

Aktualne programy:
http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie/programy-ochrony

Informujemy, że w dniach 10-11 lutego 2018 roku , odbędzie się Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, podczas imprezy EXPO MAZURY w Ostródzie.

Prosimy hodowców o zgłaszanie na wystawę klaczy 2-letnich ras zimnokrwistych.

Termin zgłoszeń do 31.01.2018 do biura Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie, telefonicznie 89 535 95 81, lub e-mail: biuro@konie.olsztyn.pl

 

Program Wystawy:

10.02.2018 r. (sobota)
10.00 – 12.15 – ocena zwierząt w ringu (bydło mleczne)
11.00 – 12.00 – otwarcie Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz „Za zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz złotych odznak Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
12.15 – 13.30 – ocena zwierząt w ringu (konie)
13.30 – 14.30 – spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – aktualna sytuacja w polskim rolnictwie
14.30 – 15.30 – panel konferencyjny Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

11.02.2018 r. (niedziela)
10.00 – 11.30 – konkurs „Młody Hodowca”
12.00 – 15.00 - wręczenie pucharów i nagród wyróżnionym hodowcom, prezentacja czempionów w ringu

 

Serdecznie zapraszamy!

Informujemy, że  2 stycznia 2018 roku biuro Związku będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Miniony rok dostarczył nam wielu pozytywnych wrażeń będących zwieńczeniem pracy hodowlanej, które jednocześnie ukazują potencjał koni hodowanych w Państwa gospodarstwach.

Stare powiedzenie mówi:
Jakie drzewo, taki klin,
Jaki ojciec, taki syn,
Jakie drzewo, taka kora,
Jaka matka, taka córa.”

Życzymy wszystkim hodowcom z naszego województwa, aby nadchodzący rok obfitował w sukcesy koni, które będą przekładać się również na satysfakcję finansową.

Prze(j)żyjmy to jeszcze raz.

22-23.07.2017 XV Ogólnopolski czempionat młodzieży ras zimnokrwistych

TYRMA pkz hod./wł. Andrzej Herrmann, czempionka kl. 2 letnich, superczempionka klaczy

QUALINE ard. pol. hod./wł. Ewa Sobota, III m-ce w kl. 1 rocznych

SARBA ard. pol. hod./ wł. Waldemar Sekściński, wiceczempionka w kl. 2 l, wicesuperczempionka

TANGANIKA ard. pol. hod./wł. Andrzej Herrmann, III m-ce w kl. 2l

QUENTIN ard. pol. hod./wł. Waldemar Sekściński, III m-ce w og. 1 rocznych

UPAŁ ard. pol. wł. Dariusz Krysik, czempion w og. 1 rocznych

BILON ard. pol. hod. Mateusz Dębski, wł. Kamil Królikowski, wiceczempion w og. 1 rocznych

10-13.08.2017 MPMK w skokach przez przeszkody

PORTOS sp. hod. Sławomir Cichmiński, I miejsce w 6 - latkach polskiej hodowli

FOR CAROLINE hod. Barbary Smajek-Małyszko, II m-ce w 7 - latkach polskiej hodowli

18-19.08.2017 Święto konika polskiego WKKP

NUROPI M kn hod./wł. Sławomir Niedbalski, I m-ce w klasyfikacji generalnej WKKP

14-17.09 2017 MPMK w WKKW

NIMBUS sp. hod. SK Rzeczna, I miejsce w 5 - latkach

06-07.10.2017 MPMK w sportowych rajdach konnych

HASTY oo hod.BT Damis Awajki, I miejsce w 5 - latkach

19-22.10.2017 MŚMK w WKKW Francja

ARISTO A-Z sp. hod. Andrzej Zdziebło, 33 m-ce konie 7 – letnie

 

20.10.2017 Krajowy czempionat ogierów starszych ras zimnokrwistych

 

SANTOR ard. pol. hod. W. Sekściński, wł. K. Giers, czempion w klasie i superczempion wystawy

 

02.12.2017 Ogólnopolski czempionat koni ras szlachetnych w skokach luzem

SIR DINKEN sp hod. Andrzej Herrmann, czempion koni 3 – letnich


Jeszcze raz wszystkim gratulujemy!!!

Informujemy, że istnieje możliwość zamieszczenia reklamy w Rejestrze Ogierów na 2018 rok, który będzie wydany drukiem na wiosnę 2018.
Zarząd W-MZHK w Olsztynie postanowił, że reklama w rejestrze ogierów podlega opłacie w wysokości 50,00 zł za stronę A5.

Termin zgłaszania i opłacenia reklam w formacie jpg, lub pdf do 19.01.2018 r.

Opłaty można dokonać przelewem na konto: 23203000451110000000439780 lub w kasie Związku.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2018 Rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy życzyć wszystkim Hodowcom wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

 

Zarząd, Dyrektor i Pracownicy W-MZHK w Olsztynie