Archiwa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Zarząd W-MZHK w Olsztynie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2018., Główny Specjalista Adam Domżała objął stanowisko Dyrektora W-MZHK w Olsztynie.

Dyrektor Adam Domżała urzęduje w Biurze W-MZHK w Olsztynie w poniedziałki w godz. 10:00-14:00, w pozostałych dniach w terenie - kontakt 664 960 953.

Dnia 24 listopada 2008r. o godz. 1000 w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91 odbędzie się zebranie właścicieli ogierów uznanych i dzierżawnych.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Dnia 20.10.2008 r. o godz. 1000 w Stadninie Koni w Galinach odbędzie się polowa próba dzielności klaczy.

Zgłoszenia proszę przesyłać do W-MZHK w Olsztynie.

 

Pobierz zgłoszenie na próbę dzielności klaczy ....

 

 

Wyniki do pobrania z VIII Warmińsko-Mazurski Czempionat Źrebiąt w Galinach z dnia 09.09.2008 r.

POBIERZ TERAZ

 

Dnia 27.09.2008 r., o godz. 1000 w Zajączkach, odbędzie się II Warmińsko-Mazurski Czempionat Źrebiąt PKZ.

Serdecznie zapraszamy.

 Image

”Konie, dumne konie
w blasku wstającego dnia,
czułe i szalone,
czemu was uwielbiam tak?
Nieraz poniosą,
poniosą jak wiatr, (…)”

II WYSTAWA
HODOWLANYCH KONI ZIMNOKRWISTYCH
W JANOWIE

W dniu 14 września 2008 roku o godz.12.00 odbędzie się II Wystawa Hodowlanych Koni Zimnokrwistych w Janowie (województwo warmińsko- mazurskie, powiat nidzicki).

Konie oceniane będą w dwóch kategoriach:
I - Ogiery,
II - Klacze hodowlane 3-10 lat.

Gorąco zapraszamy zarówno hodowców (do wystawiania koni), jak również miłośników tych pięknych zwierząt. Nasi mieszkańcy przyjmą wszystkich życzliwie, ciepło i serdecznie.

Organizatorami i partnerami wystawy są:

 • Powiat Nidzica,
 • Wójt Gminy Janowo,
 • Warmińsko- Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie,
 • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej w Janowie,
 • Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Osoby do kontaktu i przyjmowania zgłoszeń: Marek Morawiec – W-MZHK w Olsztynie, tel.(089)535-95-81, 602-799-587 i Grzegorz Napiwodzki – Urząd Gminy Janowo tel. (089) 626-40-16, 668-187-786.

Image 

 REGULAMIN VI Warmińsko-Mazurski Czempionat Źrebiąt Ras Szlachetnych

 1. Organizator:
  Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie, Stadnina Koni Galiny.
 2. Data i miejsce:
  09.09.2008 r godz.10, Stadnina Koni –Galiny.
 3. Katalog źrebiąt wystawianych w czempionacie sporządzany jest przez Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w oparciu o dokumenty hodowlane wydane przez krajowe jak i zagraniczne Związki Hodowców Koni.
 4. Zgłoszenia źrebiąt należy dokonywać w biurze WMZKK w Olsztynie w nieprzekraczalnym terminie do 28.08.2008r.
 5. W czempionacie mogą brać udział źrebięta urodzone w Polsce, które spełniają warunki wpisu do ksiąg głównych koni ras szlachetnych. Oceniane źrebięta będą pokazywane z matkami lub same w ręku na stój oraz w stępie , kłusie i galopie /na placu o wymiarach 60 m x 30 m/, w następujących klasach:
  I.  klaczki
  II. ogierki
 6. Oceny źrebiąt dokonuje Komisja powołana przez organizatorów w składzie 3-5 osobowym. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
 7. Ocena koni:
  • ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy źrebiąt,
  • w ocenie indywidualnej źrebiąt komisja stosuje skalę od 1 do 10 pkt./ co 0,5 pkt./ za następujące elementy: typ i pokrój, ruch/stęp, kłus, galop łącznie/,elastyczność, wrażenie ogólne w tym kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie źrebięcia do czempionatu.


   Skala Ocen:
   10pkt  doskonała  5pkt  dostateczna
   9pkt  bardzo dobra
   4pkt  niedostateczna
   8pkt  dobra  3pkt  niedostateczna
   7pkt  dość dobra
   2pkt  niedostateczna
   6pkt  zadowalająca  1pkt  niedostateczna

 8. Z źrebiąt wyżej ocenionych komisja w poszczególnych klasach /ogierki, klaczki/dokonuje wyboru czempiona i wiceczempiona.
  Dla najlepszych źrebiąt w klasach organizator przewiduje dodatkowo nagrody: rzeczowe i honorowe.
 9. Konie dowiezione na czempionat powinny być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.
 10. Wszystkich wystawców obowiązuje schludny ubiór odpowiedni przy prezentacji koni oraz regulamin panujący na terenie Stadniny Koni Galiny

 

Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania czempionatu.
WPISOWE płatne dla W- M Związku Hodowców Koni-50zł
OPŁATY za boksy SK-Galiny: 50zł.
W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z W-MZHK w Olsztynie i Stadniną Koni-Galiny.
Szczegółowe informacje dostępne na stronach: www.konie.olsztyn.pl, www.palac-galiny.pl.

 

UWAGA !!!

Nastąpiła zmiana daty Czempionatu źrebaków w Galinach z dnia 30.08.2008 r. na dziań 09.09.2008 r.

 

Cennik opłat zootechnicznych
Obowiązujący od 01.07.2008
w Warmińsko-Mazurskim Związku Hodowców Koni w Olsztynie

Lp.

Opłata

Dla członków

Dla niezrzeszonych

1 Ocena wartości użytkowej klaczy młodej OKM 10,00 15,00
2 Wpis do Księgi Klaczy WKM 30,00 40,00
3 Ocena wartości użytkowej klaczy starszej OKS 5,00 10,00
4 Ocena wartości użytkowej ogiera młodego OOM 10,00 15,00
5 Wpis do Księgi Ogiera WOM 150,00 200,00
6 Ocena wartości użytkowej ogiera starszego OOS 10,00 15,00
7 Ocena wartości użytkowej ogiera w polowej wstępnej próbie dzielności (z,hc,kn,kuc) POW 10,00 15,00
8 Ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej próbie dzielności (z,hc,kn,kuc) POZ 100,00 150,00
9 Ocena wartości użytkowej klaczy w polowej próbie dzielności PK 50,00 75,00
10 Ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego OŹ 10,00 15,00
11 Przegląd punktu kopulacyjnego 20,00 -
12 Oznakowanie konia za pomocą elektronicznego nośnika informacji (czip) 70,00 100,00
13 Paszport opis słowny i graficzny 30,80 30,80
14 Zarejestrowanie konia 25,90 25,90
15 Wydanie paszportu 2,70 2,70
16 Zmiana posiadacza 5,40 5,40
17 Duplikat paszportu 81,00 81,00
18 Duplikat dokumentu hodowlanego 70,00 100,00
19 Rejestr ogierów 10,00 10,00
20 Wpisowe - 50,00
21 Składka członkowska* rocznie 30,00 -
22 Składka członkowska *rocznie (właściciel ogiera) 100,00 -

* nie opłacenie składki przez kolejne 2 lata, powoduje skreślenie z listy członków W-MZHK w Olsztynie

 

Próba dzielności klaczy - Galiny

{tab=Skoki luzem}
Nazwa klaczy P W S D śr/sk.l
WANESSA 7 7,5 7 8 7,38
AMANDA 7 7,5 7,5 7,5 7,38
EX LADY 7 7 7,5 7,5 7,25
WENECJA 6 6 5 6,5 5,88
GRANADA 7 7 7 8 7,25
KASKAJA 6 6 6,5 7 6,38
WIKI 8 7,5 8,5 7,5 7,88
WHISKY 5,5 6,5 6 7 6,25
MISS 7 7 6 7 6,75
SETI 6,5 6 6 6,5 6,25
JAKUCJA 7,5 7 7,5 7,5 7,38
DUNA 6 5,5 5,5 6,5 5,88
{tab=Stęp}
Nazwa klaczy P W S D śr./stęp
WANESSA 7 6,5 7 7 6,88
AMANDA 7 8 7,5 7,5 7,5
EX LADY 9 8,5 9 8,5 8,75
WENECJA 7 7 6 7 6,75
GRANADA 6 7 6 6 6,25
KASKAJA 6 6 6 7 6,25
WIKI 6,5 7 6,5 6,5 6,63
WHISKY 7 6,5 6 7 6,63
MISS 7 7 7 7 7
SETI 7,5 7,5 7 7 7,25
JAKUCJA 5,5 6 5,5 6,5 5,88
DUNA 6 6 6 6 6
{tab=Kłus}
Nazwa klaczy P W S D śr./kłus
WANESSA 7 7,5 7 7,5 7,25
AMANDA 7,5 7,5 8,5 7 7,63
EX LADY 7 7 7 7 7
WENECJA 7,5 7,5 6,5 7,5 7,25
GRANADA 6,5 7,5 7 7 7
KASKAJA 6,5 6,5 7,5 7,5 7
WIKI 7 7 6 7 6,75
WHISKY 7 6,5 5,5 7 6,5
MISS 6 6,5 6 7 6,38
SETI 6,5 7,5 6 6,5 6,63
JAKUCJA 6 6 6 7 6,25
DUNA 6 6 6 6,5 6,13
{tab=Podsumowanie}
Wynik Wynik NAZWA MIEJSCE  
7,73 38,63 WANESSA 1 po Cugnot od Wamba po Ignac M. Kulpiński
7,68 38,38 AMANDA 2 po Radiator od Avola po Arianin, hod K.Urbaniak,wł. SK Galiny
7,43 37,17 EX LADY 3 po Cooper od Elita po Tabun, Inez Lendo Warszawa
7,18 35,88 WENECJA 4 po Campari od Wamba po Ignac
7 35 GRANADA 5 po Loxley od Granda po Grosz, R.Szelugowski, Mierki
7 35 KASKAJA 6 po Cugnot od Kotlina po Kondor, M.Kulpiński, Sokolnik
6,73 33,63 WIKI 7 po Radiator od Wiwian po Justin Damiro, hod. Marek Romanowski wł Cezary Sendrowski
6,72 33,61 WHISKY 8 po Barasz od Wespazja po Makart,hod H. Chocian wł. Mirosław Kulpiński, Sokolnik
6,7 33,5 MISS 9 po Jantar xx od Mercedes po Midas, M.Machlowicz Sząbruk
6,3 31,5 SETI 10 po Dżamir od Sanna po Pumpers, M. Machlowicz, Szabruk
5,96 29,81 JAKUCJA 11 po Marino od Jakuza po Justin Damiro, T. Piórkowski, Sasek Mały
5,68 28,38 DUNA 12 po Marino od Dumka po Asumpt, T. Piorkowski, Sasek Mały
{/tabs}

KOMISJA:
P - Piotr Pacyński
W - Janusz Wejer - przewodniczący
S - Henryk Soboń
D - Adam Domżała
K - Marlena Kraśnik

 

UWAGA !!!

Zmiana terminu CZEMPIONATU MŁODZIEŻY w Galinach z dnia 03.05.2008 r. na 17.05.2008 r.
 

 Do pobrania zgłoszenie.