Cennik opłat zootechnicznych – 2016

Cennik opłat zootechnicznych Obowiązujący od 19.08.2013
w Warmińsko-Mazurskim Związku Hodowców Koni w Olsztynie

Lp. Opłata Dla członków Dla niezrzeszonych
1 Ocena wartości użytkowej klaczy młodej OKM 20,00 30,00
2 Wpis do Księgi Klaczy WKM 20,00 30,00
3 Ocena wartości użytkowej klaczy starszej OKS – klacz bez źrebaka 10,00
5,00
15,00
10,00
4 Ocena wartości użytkowej ogiera młodego OOM 20,00 30,00
5 Wpis do Księgi Ogiera WOM 150,00 200,00
6 Ocena wartości użytkowej ogiera starszego OOS 50,00 70,00
7 Ocena wartości użytkowej ogiera w polowej wstępnej próbie dzielności (z,hc,kn,kuc) POW 10,00 15,00
8 Ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej próbie dzielności (z,hc,kn,kuc) POZ 100,00 150,00
9 Ocena wartości użytkowej klaczy w polowej próbie dzielności (w tym wstępnej obowiązkowej dla klaczy kn,hc,kuc i konie małe) PK 50,00 75,00
10 Ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego OŹ 5,00 10,00
11 Przegląd punktu kopulacyjnego 20,00
12 Oznakowanie konia za pomocą elektronicznego nośnika informacji (czip) 71,20 71,20
13 Paszport opis słowny i graficzny, oraz elektroniczna identyfikacja koniowatego 79,20 79,20
14 Zarejestrowanie konia 41,80 41,80
15 Wydanie paszportu 4,00 4,00
16 Zmiana posiadacza 11,00 11,00
17 Opis słowny i graficzny konia sprowadzonego z zagranicy 53,50 53,50
18 Duplikat paszportu 150,00 150,00
19 Duplikat dokumentu hodowlanego 70,00 100,00
20 Rejestr ogierów 10,00 10,00
21 Wpisowe 50,00
22 Składka członkowska* rocznie 50,00
23 Zaświadczenie o zarejestrowanych koniach 20,00 20,00

 

  • nie opłacenie składki przez kolejne 2 lata, powoduje skreślenie z listy członków W-MZHK w Olsztynie