Archiwa
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Wszystkich zainteresowanych Hodowców koni ras szlachetnych informujemy, że 29 kwietnia 2014r. o godz. 10.00 w Stadninie Koni Galiny odbędzie się Polowa wierzchowa próba dzielności klaczy. Klacze należy zgłaszać w formie pisemnej („Wniosek o wpis do Księgi ”) drogą elektroniczną konie_olsztyn@tlen.pl lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2014r . Minimalny wiek klaczy wynosi 33 miesiące, nie ma ograniczeń górnej granicy wieku , w przypadku klaczy 4-lenich i starszych właściciel przedstawia oświadczenie, że klacz nie startowała w zawodach rangi regionalnej oraz ogólnopolskiej. Serdecznie zapraszamy.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Próby w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych klaczy.

 

Do pobrania: