Archiwa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Zarząd W-MZHK w Olsztynie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2018., Główny Specjalista Adam Domżała objął stanowisko Dyrektora W-MZHK w Olsztynie.

Dyrektor Adam Domżała urzęduje w Biurze W-MZHK w Olsztynie w poniedziałki w godz. 10:00-14:00, w pozostałych dniach w terenie - kontakt 664 960 953.

Aktualności

Szanowni Państwo,

Prosimy o zgłaszanie koni na Czempionat Międzynarodowy w Szwecji, który odbędzie się w dniach 1-5 sierpnia 2018 roku.

Konie będą wcześniej oglądane przez Komisję Księgi Stadnej celem wyboru najlepszych (w maju br).

Zgłoszenia do PZHK do 20 kwietnia 2018 roku.

Konie muszą mieć polski paszport z rasą arden polski i możliwością wpisu do księgi arden polskiego. Konie na czempionat muszą mieć komplet szczepień przeciw grypie.

Klasy na Czempionacie:

  1. Klacze 2 letnie
  2. Klacze 3 letnie
  3. Ogiery 2 letnie
  4. Ogiery 3 letnie
  5. Ogiery 4 letnie i starsze

https://www.pzhk.pl/2018/03/ardenski-rekonesans-w-szwecji/

Zapraszamy chętnych hodowców na kurs "KIEROWCA-KONWOJENT przy transporcie zwierząt".

Kurs odbędzie się 24 marca 2018r. rozpoczęcie godz. 8:00 w Ostródzie - Centrum Edukacji ZDZ ul. Olsztyńska 17.

Koszt uczestnika 360,00 zł (szkolenie+egzamin)

Zapisy w Związku: biuro@konie.olsztyn.pl, lub przez FB https://www.facebook.com/wmzhk/ , lub telefonicznie 89 535 95 81.

Planujemy jeszcze kolejny kurs w Kętrzynie - szczegóły podamy w późniejszym terminie.

Zapraszamy!

Szczegóły:https://wmzdz.pl/kierowca-konwojent-transport-zwierzat/

Poniżej zamieszczamy pismo Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczące zasad szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Wszelkie dodatkowe informacje oraz załączniki znajdują się na stronie internetowej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce: Obsługa Interesanta >> Co i gdzie załatwić>> Ochrona środowiska - Ochrona przyrody-Rolnictwo>> Rolnictwo.


Do pobrania:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie pragnie serdecznie zaprosić Państwa na Zasadniczą Próbę Dzielności Koni Rasy Huculskiej, która odbędzie się 21 kwietnia 2018r. w Tarnowie przy ulicy Klikowskiej 304

http://ozhk.pl/content/zasadnicza-pr-ba-dzielno-ci-koni-rasy-huculskiej-klikowa-propozycje-1

Serdecznie zapraszamy!

 

Do pobrania:

Wśród czynników wpływających na rozród duże znaczenie mają nieprawidłowości liczby lub struktury chromosomów, które są głównymi nieinfekcyjnymi przyczynami obniżenia płodności u koni. Zaburzenia te mogą także prowadzić do śmierci zarodkowej lub okołoporodowej. U koni najczęściej stwierdza się zaburzenia związane z liczbą chromosomów płciowych. Do momentu uzyskania dojrzałości hodowlanej, klacze obarczone brakiem lub nadmiarem jednego z chromosomów płci nie przejawiają zazwyczaj zaburzeń funkcjonalnych czy behawioralnych a wskaźniki ich oceny zootechnicznej mieszczą się w normie. Osobniki takie zostają więc włączone do rozrodu i najczęściej dopiero po dwóch sezonach bezskutecznych prób zaźrebień zostają eliminowane z hodowli, co znacznie wpływa na jej ekonomikę.

Wykorzystanie analiz cytogenetycznych może ułatwić rozpoznanie niektórych przyczyn obniżenia płodności czy też niepłodności i rokowanie odnośnie ewentualnego wykorzystania w rozrodzie już na wczesnym etapie życia.

Obecnie badania takie można wykonać w ramach projektu BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016  - warto wykorzystać tą możliwość ponieważ jest to ostatni rok trwania projektu!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zimowym 56-tym numerze Hodowcy i Jeźdźca w artykule Moniki Bugno-Poniewierskiej, Magdaleny Wojtaszek i Katarzyny Kowalskiej „Chromosomowe przyczyny niepłodności koni”.

Badania wykonywane są z krwi pobranej do probówki z heparyną. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem monika.bugno.poniewierska@gmail.com

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH Kwestie praktyczne

 

Przedstawiamy Harmonogram Zebrań z członkami Terenowych Kół Hodowców Koni, które odbędą się w dniach: 19.02-01.03.2018r.

Harmonogram zebrań z członkami TKHK

2018

Lp

Miejsce spotkania

Powiat

Miejscowość

Miejsce

Adres

Data

godzina

1

lidzbarski

Olsztyn

W-MZHK

Olsztyn

ul. Niepodległości 53/55

19/02/2018

10:00

2

olsztyński

Olsztyn

Rasa PKZ

W-MZHK

Olsztyn

ul. Niepodległości 53/55

19/02/2018

10:00

3

ostródzki

Ostróda

ODR

Ostróda, ul. Składowa 2 (budynek GS)

22/02/2018

9:00

4

elbląski

Markusy

Urząd Gminy

Markusy

22/02/2018

13:00

5

giżycki

Wilkasy

Hotel Tajty

Wilkasy

Ul. Przemysłowa 17

26/02/2018

9:00

6

olecki

Olecko

Starostwo Powiatowe

Olecko

Ul. Kolejowa 32,

26/02/2018

13:00

7

wszystkie

Olsztyn

Rasy

Szlachetne

W-MZHK

Olsztyn

ul. Niepodległości 53/55

01/03/2018

10:00

8

wszystkie

Olsztyn

Kuce, Kn, Hc

W-MZHK

Olsztyn

ul. Niepodległości 53/55

01/03/2018

11:00

Podczas zebrań przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu rozrodu koni i profilaktyki z tym związanej, które poprowadzi prof.dr hab. Andrzej Raś.

Szkolenia zostaną sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego.

Do Hodowców – członków W-MZHK będą wysłane Zaproszenia.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Informujemy, że 20 lutego 2018 r. w Stadninie Koni Nowe Jankowice o godz. 11.30 odbędzie się V Walny Zjazd Delegatów Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych.

Od godz. 10.30 rozpocznie się w Stadninie sprzedaż klaczy elitarnych.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

19 lutego 2018 roku rusza nabór na "Modernizację gospodarstw rolnych"!

Od 19 lutego do 20 marca 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d", związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 - 2020.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w tym typie operacji. Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę płatności ostatecznej, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Pieniądze można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem - maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je będzie również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek należy złożyć w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw, za wyjątkiem sytuacji, w których realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat wówczas wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Źródło: ARiMR