Archiwa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku 15-094 Białystok, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 pok. 99 tel./fax. 85 742-14-84 e-mail: wzhk@interia.pl Dyrektor - Marek Niewiński Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni 85-090 Bydgoszcz, al. Powstańców Wielkopolskich 10 pok.43 tel. 52 322-11-97, fax. 52 525-69-88 e-mail: kpzhk@wp.pl Kierownik - Jarosław Lewandowski Związek Hodowców Koni Wielkopolskich 62-200 Gniezno, ul. Kłeckoska 14 tel. 61 847-14-52, 61 825-04-33, fax. wew.28 e-mail: wzhk@blink.pl Dyrektor - Jarosław Szymoniak Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach 40-172 Katowice, ul. Grabowa 1A tel./fax. 32 259-95-99 e-mail: biuro@ozhk-katowice.pl Dyrektor - Maciej Wyszomirski Okręgowy Związek Hodo