Biuro 2017

Pracownicy:

  • Dyrektor: Adam Domżała – 664 960 953
  • Główny Księgowy: mgr Małgorzata Dziadura
  • Główny Specjalista: mgr inż. Agnieszka Zielińska – 602 799 587
  • Starszy Specjalista: lic. Katarzyna Pryszlak
  • Specjalista: mgr inż. Agnieszka Rożko
  • Specjalista: mgr Marta Zambrzycka
  • Młodszy Specjalista: lek. wet. Kamila Bejnar

 

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 

Dane kontaktowe:

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI w Olsztynie
ul. Niepodległości 53/55 p. 209
10-044 Olsztyn
tel. 89 535 95 81; 602 799 587
email: biuro@konie.olsztyn.pl; konie_olsztyn@tlen.pl.

Opłaty prosimy kierować na podany poniżej numer naszego konta:
23 2030 0045 1110 0000 0043 9780